ما را بیشتر بشناسید

گلستان شهر کاغذ سهند

مجموعه گلستان شهر کاغذ سهند به عنوان یکی از فعالان اقتصادی در زمینه واردات وتبدیل کاغذ در ایران به مدت بیش از چهل سال  فعالیت داشته که اغاز این راه از سال 1356 در بازار بزرگ سرپوشیده تبریز بوده و سپس در پاساژ زرین به فعالیت خود به صورت حرفه ای ادامه داده و در سال 1393 با تاسیس شرکت و تبیین چشم انداز و رسالت تازه ای شروع به تجربه فصل جدیدی از فعالیت های تجاری خود نموده.

این مهم برای دستیابی به سطح بالاتری از ساز و کارهای تجاری بر اساس تجربیات و برنامه ریزی های پیشین این مجموعه صورت پذیرفته است. حضور در بازار با نگاه به خواسته های مشتری و تامین نیاز های وی و ایجاد جایگاهی در سطح متفاوت برای برند گلستان شهر کاغذ سهند و مخاطبین آن همه از افق چشم انداز های جدید این شرکت سخن میگوید.

ما یک تیم در حال رشد هستیم که هر کدام از اعضا ویژگی متفاوتی دارد. این تنوع اعضا باعث شده است تا باهم تخیل کنیم بزرگ فکر کنیم و برای اجرای خوب تلاش کنیم.