نمایش دادن همه 7 نتیجه

کاغذ A3 بست پرینت 80 گرمی بسته 500 عددی

2,000,000 

مشخصات کلی:

برند: Best
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A3)
اندازه: A3
گراماژ (گرم): 80

وزن خالص: 2200 گرم

وزن با بسته‌بندی: 2800 گرم

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A

کاغذ A4 بست پرینت 75 گرمی بسته 500 عددی

مشخصات کلی:

برند: Best
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A3)
اندازه: A3
گراماژ (گرم): 75

وزن خالص: 2200 گرم

وزن با بسته‌بندی: 2800 گرم

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A

کاغذ A4 بست پرینت 80 گرمی بسته 500 عددی

مشخصات کلی:

برند: Best
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A4)
اندازه: A4
گراماژ (گرم): 80

وزن خالص: 2200 گرم

وزن با بسته‌بندی: 2800 گرم

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A

کاغذ A4 روتا پرینت 80 گرمی بسته 500 عددی

مشخصات کلی:

برند: Best
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A4)
اندازه: A4
گراماژ (گرم): 75

وزن خالص: 2200 گرم

وزن با بسته‌بندی: 2800 گرم

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A

کاغذ A4 کپی مکس 80 گرمی بسته 500 عددی

مشخصات کلی:

برند: کپی مکس
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A4)
اندازه: A4
گراماژ (گرم): 80

وزن خالص: 2500 گرم

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A

کاغذ A5 بست پرینت 75 گرمی بسته 500 عددی

مشخصات کلی:

برند: Best
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A4)
اندازه: A4
گراماژ (گرم): 75

وزن خالص: 2200 گرم

وزن با بسته‌بندی: 2800 گرم

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A

کاغذ A5 بست پرینت 80 گرمی بسته 500 عددی

مشخصات کلی:

برند: Best
تعداد در کارتن: 5 عدد بسته 500 تایی (2500 عدد برگه A4)
اندازه: A5
گراماژ (گرم): 80

مناسب برای پرینتر های لیزریجوهرافشان A